Zdravý detský chrbátik a nožičky

Kurzom – Zdravý chrbátik a nožičky – rozširujeme ponuku kurzov rehabilitačného cvičenia pre deti. Považujeme za dôležité pri cvičení spájať do skupín rovnaké vekové kategórie, aby sa deti vedeli zapájať, reagovať primerane svojmu veku,  preto sme v spolupráci s Mgr. Andreou Chrenkovou, fyzioterapeutkou, www.fyziotn.sk,  vytvorili súbor cvičení, ktoré dopĺňajú a umožňujú ľahší úvod do cvičenia SPS systému MUDr. Smíška a DNS cvičenia MUDr. Koláře s použitím rebrín, lezeckej steny a pomôcok na chodenie ako sú kladiny, laná a pod.

Cieľom programu je hravejší a živší program pre vekovú kategóriu 6 – 10 rokov detí. Kurz sa bude konať raz týždenne v trvaní 50 minút.

Vybraná je práve táto veková kategória, pretože deti pri nástupe do školy strácajú prirodzené vzpriamené držanie telíčka. Tento vek je priaznivý z hľadiska zdravého vývinu, preto považujeme za dôležité vštepiť deťom chuť hýbať sa, naučiť ich správne chodiť, správne dýchať.

Cena kurzu 25€ / mesačne.

Registrácia do kurzu je prostredníctvom rezervačného systému.