O nás

Piešťanský plavecký klub vznikol v roku 2007 , aby umožnil deťom zmysluplne, zdravo a s radosťou využívať voľný čas, dať im nielen základ športovej prípravy, ale aj základy zdravého spôsobu života prostredníctvom plávania.

Počas práce s deťmi sme začali riešiť otázku regenerácie a kompenzácie náročnej plaveckej prípravy.  Hľadali sme koncept cvičení, ktorý by vyhovoval deťom a vedeli by sme ho zaradiť do kondičnej “suchej” prípravy –  SPS Systém (spiral stabilization) Dr. Smíška, Praha a DNS (dynamik neuromuscular stabilization) Dr. Koláře, Praha.

V priebehu rokov 2015 – 2016 sme absolvovali vzdelávanie v FYZIO Trenčín, pod vedením MUDr. Smíška a Mgr. Andrei Chrenkovej a v roku 2017 v Bratislave DNS I,II sportovní kurz.

V roku 2017 sme otvorili pod hlavičkou klubu kurz – rehabilitačné plávanie a  zdravotné cvičenie pre deti do 19 rokov a keďže záujem o cvičenie vo veľkej miere prejavili aj dospelí, otvorili sme kurzy SPS Systému taktiež aj pre dospelých.

Rozhodli sme sa rozširiť ponuku kurzov o masáže a  manuálne techniky, ktoré sa využívajú v kombinácii s  cvičením SPS systému pri zdravotných problémoch ako je hernia disku, skolióza.

Tešíme sa na stretnutie s vami a veríme, že budete s našimi službami spokojní.

Kolektív Rehabilitačného centra